Śremski Notatnik Historyczny - Numer 21

Obrazek

W numerze 21 Śremskiego Notatnika Historycznego:

 • Andrzej Matras
  KSIĄŻKA „PROFESOR TEOFIL CIESIELSKI — PSZCZELARZ, DZIAŁACZ I UCZONY
 • Andrzej Matras
  ALBUM „ARCYBISKUP ANTONI BARANIAK 1904-1977"
 • Bodo Förster, Knuth Fórster
  DRUGA PODRÓŻ DO BOGUSZYNKA WE WRZEŚNIU 2017 (oryg. Die zweite Reise nach Boguszynek im September 2017)
 • Krzysztof Budzyń
  DAWNY CMENTARZ EWANGELICKI W BOGUSZYNKU
 • Krzysztof Budzyń, Kazimierz Krawiarz
  WYSTAWA W IZBIE PAMIĄTEK REGIONALNYCH W BNINIE PT. „TADEUSZ KOŚCIUSZKO"
 • Krzysztof Budzyń
  „BEZ KOMPROMISÓW!" WYSTAWA O JULII WOYKOWSKIEJ
 • Marek Stasiak
  Z DZIEJÓW HARCERSTWA W ŚREMIE KALENDARIUM, CZ 2 (lata 1920-1939)
 • Andrzej Furier
  ZDZISŁAW ORŁOWSKI (1892-1982) POWSTANIEC WIELKOPOLSKI I ŚLĄSKI  
 • Jan Barańczak
  WSPOMNIENIA Z WCZESNEJ MŁODOŚCI
 • Franciszek Oleinik
  ŻYCIORYS WŁASNY
 • Bożena Ratajczak-Olszewska
  MECENAS CYRYL RATAJCZAK (1928-2016)
 • Włodzimierz Starosta
  O ZNACZENIU WZORCA OSOBOWOŚCIOWEGO I SŁOWA W ZYCIU CZŁOWIEKA
 • Krystyna Zamarska (zd. Klaczyńska)
  MÓJ ŚLAD NA ZIEMI
 • Władysław Piaskowski
  WSPOMNIENIA Z LAT LICEALNYCH
 • Tadeusz Bogacki
  SPOTKANIE Z WIELKOPOLSKĄ
 • Jerzy Kozłowski
  WSPOMNIENIA Z LAT LICEALNYCH
 • Marietta Milas
  DZIAŁALNOŚĆ KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA „KRÓLA CZYNU" W MOGILNIE
 • Pelagia Kozielczyk
  KOŚCIÓŁEK W NIESŁABINIE
 • Bolesław Kozielczyk
  FIGURA ŚW BENONA W NIESŁABINIE 
 • NEKROLOGI:
  • PROF. ANDRZEJ WĘDZKI (1927-2017)
  • BOHDAN ŚMIGIELSKI (1926-2018)

 


 

W powrocie do czystych natchnień przeszłości 

tkwi siła tajemnicza, jakiś zasiew niewidzialny, 

który sprawia, że gleba, która raz już wydała owoce tego gatunku, 

odzyskuje na nowo swoją urodzajność i ponownie wydaje plon. 

Stanisław Szczepanowski 

(1846-1900) 

inżynier chemik, przedsiębiorca naftowy, publicysta 

 

W 2018 roku obchodzimy: 

250. rocznicę zawiązania Konfederacji Barskiej 1768-1772 

170. rocznicę bitwy o Książ w czasie Wiosny Ludów 1848 

100. rocznicę odzyskania niepodległości 1918 

100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 

 

Numer 21. wydano z okazji: 

160. rocznicy powstania Gimnazjum i Liceum w Śremie 

1858-2018


 


 

Obrazek

Figura św. Benona w Niesłabinie, 2004, fot. Szymon Kozielczyk

 


 

Obrazek

Zdzisław Orłowski (1892-1982)
absolwent gimnazjum w Śremie z 1912

 


 

 

Wydanie „Śremskiego Notatnika Historycznego" Nr 21 wsparli finansowo:

Starostwo Powiatowe w Śremie
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka
Fundacja „Zakłady Kórnickie"
Śremskie Wodociągi
Gmina Brodnica
Muzeum w Gostyniu
Michał Werwiński, Czempiń
Gospodarstwo Rolne, Stanisław Niemier, Czmoń
Hurtownia Kosmetyków, Wiesława Powąska, Kórnik
P.W. „Karo" S.C., Danuta, Paweł i Roman Kaczmarek, Śrem 

© Copyright „Śremski Notatnik Historyczny" by Krzysztof Budzyń, 2018
Śrem, czerwiec 2018 

Oddano do druku 29 maja 2018
Nakład 1000 egz. ISSN 1899-4237 

Redakcja: Krzysztof Budzyń 

Projekt okładki, układ: Krzysztof Budzyń
Fotografie: Krzysztof Budzyń = fot. KB
Recenzje: Andrzej Matras
Tłumaczenia z języka niemieckiego: Bolesław Suszka
Skany, skład, korekta: Krzysztof Budzyń, Tadeusz K. Potocki
Druk: Moś i Łuczak, Poznań 

Adres redakcji: ul. Fabryczna 4, 63-100 Śrem
Sekretarz redakcji: Wiesława Jackowiak
tel. 61 28 345 66; 601 613 662; budzyn@pnx.pl 

 

Wydawca: P.H. Bin-Com, Krzysztof Budzyń
www.budzyn.net
Facebook: Śremski Notatnik Historyczny