Promocja Śremu na świecie

- Prof. Tadeusz Maliński (Athens, Ohio)
- Prof. Piotr Milewski (Cincinatti, Ohio)
- Dr Edward David Luft (Waszyngton, DC)
- Dr Alfred Boll (Prisztina)
- Prof. Krzysztof Swinarski (Genewa)
- Prof. Józef Kałuża (Paryż)
- Joseph Schechla (Kair)
- Prof. Werner A. Zimmt (Tuscon, Arizona)
- Prof. Audring (Berlin)