Śremski Notatnik Historyczny - Numer 23

Obrazek

 

1 s. okładki: Krzyż "Wielkopolska Matkom Poległych", zbiory Biblioteki Kórnickiej PAN, fot. Mikołaj Potocki, zob. art. s. 21

 

W numerze 23 Śremskiego Notatnika Historycznego:

 • SPROSTOWANIA DO NUMERU 3. „ZIEMI ŚREMSKIEJ W IKONOGRAFII"  
 • Krzysztof Budzyń
  POTRÓJNY JUBILEUSZ — GEN. JÓZEF NIEMOJEWSKI (1769-1839), STAROSTA ŚREMSKI
 • Krzysztof Budzyń
  ZAPOMNIANY POWSTANIEC WIELKOPOLSKI I STAROSTA ŚREMSKI — WŁADYSŁAW SZCZEPKOWSKI (1868-1929)
 • Krzysztof Budzyń
  SKĄD SIĘ WZIĄŁ POLSKI ZŁOTY? DR JÓZEF ENGLICH (1874-1924)
 • Andrzej Matras
  EDYTA BATKIEWICZ-SZYMANOWSKA — „TYTUS DZIAŁYŃSKI (1796-1861)"
 • Andrzej Matras
  MICHAŁ MENCFEL — „ATANAZY RACZYŃSKI (1788-1874). BIOGRAFIA"
 • Władysław Chałupka
  CZEŚĆ MATKOM BOHATERÓW!
 • Andrzej Nowacki
  HISTORIA UŁANA SZCZEPANA
 • Krzysztof Budzyń
  60-LECIE PRACY NAUKOWEJ PROF. WŁODZIMIERZA STAROSTY  
 • Katarzyna Musielska, Jolanta Nowakowska, Renata Szyc
  KOLEJNY „GMINNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA" W ŚREMIE  
 • Andrzej Krzyszowski
  BRĄZOWA FIGURKA WOŁKA Z NIESŁABINA
 • Ks. Alojzy Fridrich
  T. J. HISTORIE CUDOWNYCH OBRAZÓW NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY [W OKOLICY ŚREMU], Cz. 2 
 • Krzysztof Budzyń
  LEKARZ I SPOŁECZNIK W JAROCINIE DR MEDYCYNY LEON IDASZEWSKI (1878-1956)
 • Krzysztof Budzyń
  POSEŁ NA SEJMY W II RP FRANCISZEK SZYMAŃSKI (1893-1969)
 • Krzysztof Budzyń
  KSIĄDZ MACIEJ ROGALEWSKI (1892-1940)
 • Krzysztof Budzyń
  KONSTRUKTOR WODOMIERZY W POZNANIU INŻYNIER MECHANIK KAZIMIERZ OSIŃSKI (1906-1992)
 • Krzysztof Budzyń
  ANTONI OSIŃSKI (1912-1995)
 • Krzysztof Budzyń
  WŁADYSŁAW JUDEK (1916-1972)
 • Martyna Nadolska, Krzysztof Budzyń
  BERNARD TŁOK (1946-2018)
 • Jakub Wojciechowski
  ŻYCIORYS WŁASNY ROBOTNIKA (fragmenty), Cz. 1   
 • Bolesław Wiktor Drożak
  MOJE ŻYCIE
 • Krzysztof Widera
  JAK Z BICZA, 100 LAT KURATOROM, STRZELIŁ
 • Izabela Bartkowiak, Magdalena Ciszewska-Strugarek
  KURATOREM SĄDOWYM BYĆ 

 


 

...bo historia nie pochlebstw, ani stronności,
ale prawdy powinna być odgłosem.

Józef Maksymilian Ossoliński
(1748-1826)
historyk, pisarz, badacz literatury, tłumacz,
jeden z prekursorów badań nad Słowiańszczyzną,
założyciel w 1817 roku Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie,
któremu przekazał swe ogromne zbiory 

 

Rocznice w 2019 roku, o których piszemy...

225 lat temu wybuchło powstanie kościuszkowskie
(w woj. poznańskim na jego czele stanął starosta śremski Józef Niemojewski)
100 lat temu podjęto decyzję o wprowadzeniu „złotego"
100 lat temu utworzono instytucję kuratora sądowego 

 


 

Obrazek

Patent dla Józefy Chałupkowej, archiwum rodzinne W. Chałupki, zob. art. s. 21

 


 

 

Wydanie „Śremskiego Notatnika Historycznego" Nr 23 wsparli finansowo:

Starostwo Powiatowe w Śremie
Miasto i Gmina Kórnik

Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka
Fundacja „Zakłady Kórnickie"
Śremskie Wodociągi
Gmina Brodnica
Muzeum w Gostyniu
Michał Werwiński, Czempiń
Gospodarstwo Rolne, Stanisław Niemier, Czmoń
Hurtownia Kosmetyków, Wiesława Powąska, Kórnik
P.W. „Karo" S.C., Danuta, Paweł i Roman Kaczmarek, Śrem 

© Copyright „Śremski Notatnik Historyczny" by Krzysztof Budzyń, 2019
Śrem, maj 2019 

Oddano do druku 10 maja 2019
Nakład 1000 egz.
ISSN 1899-4237 

Redakcja: Krzysztof Budzyń 

Projekt okładki, układ: Krzysztof Budzyń
Fotografie: Krzysztof Budzyń = fot. KB
Recenzje: Andrzej Matras
Tłumaczenia z języka niemieckiego: Bolesław Suszka
Skany, skład, korekta: Krzysztof Budzyń, Tadeusz K. Potocki
Druk: Moś i Łuczak, Poznań 

Adres redakcji: ul. Fabryczna 4, 63-100 Śrem
Sekretarz redakcji: Wiesława Jackowiak
tel. 61 28 345 66; 601 613 662; budzyn@pnx.pl 

 

Wydawca: P.H. Bin-Com, Krzysztof Budzyń
www.budzyn.net
Facebook: Śremski Notatnik Historyczny 

 

 


 

 

Obrazek

Budynek Sądu Rejonowego w Śremie, 2019

 

Obrazek

Od lewej: Magdalena Ciszewska-Strugarek, Marzena Wojciechowska, Agnieszka Janowska, Izabela Bartkowiak, Marcin Iwanowski, Tomasz Kania, Ireneusz Ratajczak, Justyna Widera, Monika Twardowska, Kama Nowak, Anna Zielińska, 2019 

 


Obrazek